21.2.07

A' sgrìobhadh a-rithist...

Chan e blogair math a th’annam idir… :( Cha robh mi air a bhith a’ sgrìobhadh rud sam bith airson ùine mhòir mhòir!!! Uaireannan air sgath ’s gu robh mi gu math trang, uaireannan air sgàth ’s gu robh mi gu math leisg… A h-uile turas a tha mi a’ dol a sgrìobhadh rudeigin, tha rudeigin a’ tachairt... Tha daonnan rudeigin ann ri dhèanamh… Agus chan urrainn dhomh sgrìobhadh air sgàth sin… :( Dhìochuimhnich mi mo chuid Ghàidhlig rud beag cuideachd. Bu chòir dhomh barrachd a sgrìobhadh, co-dhiù......

No comments: